Állások keresése - intézetigazgató - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézetigazgató

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Közgazdaságtudományi és Módszertani Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. június 15-től 2013. június 14-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Gödöllő, Páter Károly út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézet oktatási-képzési, K+F+I feladatainak irányítása, ellenőrzése és koordinálása, a bolognai rendszerű képzések akkreditációjában való közreműködés,tantervek és képzési programok elkészítésében, korszerűsítésében való közreműködés, a Kar fejlődését szolgáló oktatási, képzési, tudományos programok előkészítésében való közreműködés, a programokra vonatkozó javaslatok elkészítése,a kari vezetők munkájának segítése, a vezetői döntések előkészítése, végrehajtása, valamennyi, a hatályos jogszabályokban, a szervezeti és működési szabályzatban és az egyetemi kari szabályzatokban foglalt feladat végrehajtása,a dékán által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         A megbízás elnyerésére pályázathatnak azok az Egyetemen teljes munkaidőben közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárok, egyetemi docensek, akik legalább 5 éves, a karon kifejtett oktatói tevékenységgel rendelkeznek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata, kitöltött és aláírt személyi adatlap, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy erről szóló igazolás, nyilatkozat a hozzájárulásról, hogy a páylázati anyagot az egyetemi páylázati eljárási ügyrendben foglaltak szerint az érintettek megismerjék.

§         Továbbá a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását, részletes szakmai önéletrajzát, az eddigi oktatói, kutatói, vezetői tevékenységének leírását, az intézeti igazgatói feladatok ellátására vonatkozó részletes programját.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pálinkás Istvánné osztályvezető nyújt, a 28-522-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FH-23/1/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FH-23/1/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

§         Személyesen: , Pest megye, 2013 Gödöllő, Páter Károly út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny 9. szám - 2010. március 30.

§         SZIE honlapja - 2010. április 6.

§         Kari hirdetőtábla - 2010. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szabályosan összeállított pályázatot 3 példányban a SZIE rektorának címezve a GTK Kari Titkárságára kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu/álláspályázatok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.