Állások keresése - Dékán - Pécsi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekDékán

Pécsi Tudományegyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Általános Orvostudományi Kar

Dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 év ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. szeptember 19-től 2014. szeptember 18-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti u. 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Általános Orvostudományi Kar képviselete, a Kar oktatási, tudományos és gazdálkodási tevékenységének irányítása, ezen tevékenységekkel kapcsolatos tervek kidolgozása és végrehajtásának megszervezése. Feladata továbbá a Karhoz tartozó szervezeti egységek munkájának összehangolása, a Klinikai Központtal, az Egészségtudományi Karral, valamint a később megalakuló Fogorvostudományi- és Gyógyszerész Karral való folyamatos szakmai együttműködés fenntartása, valamint a Pécsi Tudományegyetem többi karával kölcsönösen előnyös szakmai együttműködések fejlesztése. A pályázó feladata az Egyetem működésére vonatkozó törvények, rendeletek, az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak betartása és betartatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a PTE SzMSz 4. sz. melléklete és a PTE ÁOK SzMSz-ének rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         szakirányú egyetemi végzettség

§         büntetlen előélet

§         habilitáció

§         hazai és nemzetközi szinten való elismertség

§         szervezési-vezetési gyakorlat

§         angol nyelven tárgyalókészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         pályázati kérelem, szakmai önéletrajz, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetése, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések,

§         vezetői program, korábbi vezetői tevékenységét tartalmazó összefoglaló, erkölcsi bizonyítvány, bizonyítvány másolatok, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített testületek megismerhessék.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. szeptember 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pintér Éva nyújt, a 06-72/536-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-25/2010, valamint a munkakör megnevezését: Dékán. §         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-25/2010, valamint a munkakör megnevezését: Dékán.

és

§         Elektronikus úton Dr. Pintér Éva részére a eva.pinter@aok.pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE SzMSz 4. sz. mellékletében foglaltak alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat 2 példányban a Rektori Hivatalhoz postai vagy személyes úton (7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b., levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) kérjük eljuttatni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.