Állások keresése - centrumelnök - Szegedi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekcentrumelnök

Szegedi Tudományegyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Dél-alföldi Agrártudományi Centrum

centrumelnök (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. július 1-től 2013. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó elnök feladatait a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. valamint az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Az elnöki tisztségre pályázhatnak a centrumot alkotó karok ? Mezőgazdasági Kar (Hódmezővásárhely), Mérnöki Kar ? főállású egyetemi, főiskolai tanárai, akik legalább 10 éves oktatási gyakorlattal és legalább 3 éves kari szintű vezetői tapasztalattal rendelkeznek. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: ? munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, ? ismertesse tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását, ? szakmai, illetőleg oktatási, kutatási, tudományos munkáját, valamint vezetői tevékenységét, ? hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, ? a centrum vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelését. A pályázathoz mellékelni kell: ? szakmai önéletrajzot, ? kitöltött szakmai adatlapot, ? végzettséget, tudományos fokozatot, idegen-nyelv tudást tanúsító okirat hiteles másolatát, ? a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét, ? szakmai díjak jegyzékét, ? jelenlegi munkakörére szóló kinevezésének, vezetői megbízásának másolatát, ? 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, ? minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; ? hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint illetékes bizottságok és testületek megismerhetik.,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Almásiné dr. Hévizi Natália nyújt, a 62/544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6722 Szeged, Honvéd tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-73/2010., valamint a munkakör megnevezését: centrumelnök. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-73/2010., valamint a munkakör megnevezését: centrumelnök.

§         Személyesen: SZTE Rektori Hivatal Humánpolitikai Osztályára, Csongrád megye, 6722 Szeged, Honvéd tér 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2010. április 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Szegedi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 1 eredeti és 2 fénymásolt példányban kell benyújtani. A szakmai adatlap letölthető: http://www2.u-szeged.hu/human/letoltheto.html

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.