Állások keresése - óvodavezető - Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Napsugár Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.07.01. - 2015.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Bessenyei út 4-5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása, az önállóan működő költségvetési szerv irányítása, takarékos gazdálkodás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógusi, konduktor-óvodapedagógusi felsőfokú végzettség, pedagógus szakvizsga vagy közoktatás vezető szakképzettség, ,

§         óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         óvodavezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget szakmai képesítést igazoló bizonyitványok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai életrajz,az óvodavezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (a felújított óvodai épületben a bölcsödei ellátás megszervezése, mint új feladat) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Struba József alpolgármester nyújt, a 52/573-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4090 Polgár, Barankovics tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5314-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4090 Polgár, Barankovics tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5314-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. április 15.

§         www.polgar.hu - 2010. április 2.

§         Polgártárs - 2010. április 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy a pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel, nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.polgar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.