Állások keresése - főigazgató - Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Bogád-Nagykozár-Romonya | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfőigazgató

Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Bogád-Nagykozár-Romonya

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Bogád-Nagykozár-Romonya
többcélú intézmény

főigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7742. Bogád, Béke tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény és tagintézményeinek irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus szakvizsga (közoktatási-vezetői szakvizsga),

§         Legalább 5 év szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Részletes szakmai életrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, végzettségeket igazoló dokumentumok, okiratok, vagy azok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatvédelmi nyilatkozat.

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű Magas szintű vezetői attitűd, szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai életrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, végzettséget igazoló dokumentumok, okiratok, vagy azok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatvédelmi nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruppert Edina nyújt, a +3672573000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Bogád-Nagykozár-Romonya címére történő megküldésével (7743. Romonya, Béke utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 134/2010, valamint a munkakör megnevezését: főigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Bogád-Nagykozár-Romonya címére történő megküldésével (7742 Bogád, Béke tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 134/2010, valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kultúrális Közlöny - 2010. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.