Állások keresése - igazgatói beosztás - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgatói beosztás

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. június 2-tól 2015. június 2-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézet tudományos, szakmai és közigazgatási feladatainak irányítása, szervezése, az intézeti működés biztosítása, a szakmai feladatokhoz kapcsolódó keretgazdálkodás, az intézet költségvetési forrásain túli bevételek biztosítása, az intézet szakmai kapcsolatainak gazdagítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 49/1993.(III.26.) korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, geofizikus vagy geofizikus mérnök végzettség,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Állami költségvetési szervnél szerzett gazdálkodási gyakorlat

§         Legalább 10 éves, a geofizika területén szerzett szakmai gyakorlat

§         Tudományos fokozat (PhD, vagy kandidátus, vagy tudományok doktora)

§         Tudományos és szakmai közérdekű publikációs tevékenység

§         Rendszeres oktatói tevékenység a felsőoktatásban

§         Legalább egy idegen nyelvből középfokú C típusú állami nyelvvizsga

§         Pályázhatnak a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel teljes munkaidőben, közalkalmazotti jogviszonyban állók

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Gazdasági és pénzügyi ismeretek

§         Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Elhivatottság, elkötelezettség

§         Vezetői kézség

§         stratégiai és menedzser szemlélet

§         Adekvát kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz a szakmai életút bemutatásával

§         Vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása

§         A munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja

§         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

§         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, pályázati bírálók általi megismeréséhez

§         B kategóriájú jogosítvány másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. június 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Szilvia és Cserepes Judit nyújt, a 06/1-301-2908 és 06/1-301-2969 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke címére történő megküldésével (1145 Budapest, Columbus utca 17-23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgatói beosztás. §         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke címére történő megküldésével (1145 Budapest, Columbus utca 17-23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgatói beosztás.

vagy

§         Elektronikus úton Szabados Gábor részére a szilvia.nemeth@mbfh.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidő a pályázati anyag Hivatalhoz történő beérkezését jelenti. A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott háromtagú bizottság hallgatja meg. A kinevezési és megbízási jogkör gakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt. A pályázók a pályázati eredményről az elbírálási határidőt követő 8 napon belül, postai úton kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.mbfh.hu - 2010. április 1.

§         www.elgi.hu - 2010. április 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.