Állások keresése - Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola igazgató - Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÁltalános és Vermesy Péter Művészeti Iskola igazgató

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola

Iskola igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2010.08.01-től 2015.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2234 Maglód, Fő utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az iskola nevelő-oktató munkájának irányítása, ellenőrzési, munkáltatói, vezetői, szakmai és gazdálkodási feladatok ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a Közokt. tv. 17. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga ,

§         a Közokt.tv. 18. § (1) bek. c) pontja szerinti - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         képesítést igazoló oklevelek eredetiben, vagy hitelesített másolatai; részletes szakmai önéletrajz (szakmai gyakorlat igazolásával), helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, vezetési program; érvényes (30 napnál nem régebbi) erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tabányi Pál polgármester nyújt, a (29) 328338 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2234 Maglód, Fő utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2010., valamint a munkakör megnevezését: Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2234 Maglód, Fő utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2010., valamint a munkakör megnevezését: Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola igazgató.

§         Személyesen: Tabányi Pál polgármester, Pest megye, 2234 Maglód, Fő utca 12. I. 13.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a beérkezett pályázatokat a Közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. §-ában meghatározottak véleményezik, amelyre 30 napot köteles biztosítani a pályáztató. Ezt követően a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményezi és tesz javaslatot a Képviselő Testületnek a vezetői megbízásra. A pályázatok a véleményezési határidő lejártát követő testületi ülésen kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny 9. szám - 2010. április 1.

§         www.maglod.hu - 2010. április 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.