Állások keresése - igazgató - Bocfölde Csatár Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Bocfölde Csatár Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Bocfölde

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.augusztus1.-2015.július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8943 Bocfölde, Radnóti út 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai irányítása, személyzeti- munkáltatói, gazdálkodási és hivatali adminisztrációs feladatainak az ellátása.Az intézmény tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. Felelős az intézmény jogszerű működtetéséért, az önkormányzat gazdasági érdekeinek védelméért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus szakvizsga,

§         Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Büntetlen előélet

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a megbízón és a jogszabályban előírt bizottságon kívül megismerheti más személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Végzettséget igazoló oklevelek másolata

§         Szakmai önéletrajz

§         Az intézményre vonatkozó vezetési és fejlesztési program

§         Adatvédelmi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         A pályázatot 3 példányban kell benyújtani

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Daruné Peszleg Mária nyújt, a 92/581-051 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bocfölde Csatár Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei címére történő megküldésével (8943 Bocfölde, Ady út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Bocfölde Csatár Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei címére történő megküldésével (8943 Bocfölde, Ady út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§         Személyesen: Daruné Peszleg Mária, Zala megye, 8943 Bocfölde, Ady út 15. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX törvény, valamint a 138/1992. (X.08.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. A pályázati határidő lejártát követően a jogszabályokban meghatározottak által írásba foglalt véleményeket mérlegelve az első Együttes Képviselő-testületi ülésen döntenek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Zalai Hírlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.