Állások keresése - intézetigazgató - Óbudai Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézetigazgató

Óbudai Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Informatikai Kar
Informatikai Rendszerek Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. július 1-től 2015. június 30-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézet képzési és kutatási munkájának irányítása és menedzselése. A kar és az egyetem többi szervezeti egységeivel való konstruktív együttműködés. Aktív részvétel a kar és az egyetem vezető testületeinek munkájában. Kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a szakmai profilba tartozó hazai és külföldi felsőoktatási, valamint más intézményekkel. Az intézetigazgató munkáját a dékán közvetlen irányításával végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Kollektív Szerződés, és a Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási követelményrendszere rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         PhD,

§         Orosz nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         felsőoktatási - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         A pályázó feleljen meg a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, és az egyetem vezetői követelmény- és minősítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz;

§         szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást és egyéb végzettséget tanúsító okirat hiteles másolata;

§         tudományos munkák és hivatkozások jegyzéke;

§         minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart;

§         a megpályázott intézet vezetésével kapcsolatos tervei, és azok megvalósítására vonatkozó elképzelései;

§         érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány;

§         betekintési nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-NIK-441/2010, valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-NIK-441/2010, valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

az egyetem szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Óbudai Egyetem honlap - 2010. április 2.

§         NIK honlap - 2010. április 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot, mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, eddigi oktatási, kutatási és vezetői tevékenységét, a fenti határidőig 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell Prof. Dr. Rudas Imre az egyetem rektora részére benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.