Állások keresése - intézményvezető - Süttő Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Süttő Község Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépkorúak Idősek Otthona

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.07.01-2015.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2543 Süttő, Áprily tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         büntetlen előélet

§         1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3.sz mellékletében előírt képesítés

§         257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§-a (3) bek. a) pontja szerinti szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         képesítést igazoló okiratok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         pályázó szakmai életrajza

§         intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czermann János nyújt, a 33/474-360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Süttő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2543 Süttő, Templom tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/1567/2/2009, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Süttő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2543 Süttő, Templom tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/1567/2/2009, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: , Komárom-Esztergom megye, 2543 Süttő, Templom tér 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szociális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a sutto.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.