Állások keresése - aljegyző - Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekaljegyző

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

aljegyző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A munkakör betöltésére az a büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár alkalmas, aki a) igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett. Közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázó is kinevezhető, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jelentkező feladatát a jegyző helyettesítése, valamint a jegyző által meghatározott feladatok ellátása képezi.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (Ktv.) meghatározott kivételektől eltekintve ? a pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor eredményes közigazgatási versenyvizsgával rendelkezzen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; valamint a végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Katalin nyújt, a 355-2139 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPI-260/2010., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPI-260/2010., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

§         Személyesen: Juhász Katalin, Budapest, 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. I. 114..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának határideje a pályázat közzétételét követő 30. nap.A pályázatokkal kapcsolatban a jegyző javaslatára a Képviselő-testület dönt. A pályázat elbírálására a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtási határidejét követő ülésén kerül sor. A Képviselő-testület jogosult a pályázatot eredménytelenné nyilvánítani. A munkakör a döntést követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.hegyvidek.eu - 2010. március 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hegyvidek.eu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.