Állások keresése - Intézményvezető - Szihalom Települési Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntézményvezető

Szihalom Települési Önkormányzat

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Óvoda-bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. 08. 16-tól 2015. 08. 15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3377 Szihalom, Hunyadi út 138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Óvoda-bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai vezetése, munkáltatói jogkör gyakorlása, gazdálkodási feladatok ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga,

§         Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Intézményvezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, az intézményvezetésre vonatkozó vezetési program, végzettséget igazoló eredeti okmányok, vagy azok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők teljes körűen megismerhetik és nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Széll Gáborné Blaskó Erzsébet nyújt, a 06/36/492-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szihalom Települési Önkormányzat címére történő megküldésével (3377 Szihalom, Hunyadi út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 745-4/2010, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szihalom Települési Önkormányzat címére történő megküldésével (3377 Szihalom, Hunyadi út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 745-4/2010, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

§         Személyesen: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet, Heves megye, 3377 Szihalom, Hunyadi út 78. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető kinevezéséről Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testülete dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Önkormányzat hirdetőtáblája

§         Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szihalom.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.