Állások keresése - munkaszervezet-vezető - Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések



munkaszervezet-vezető

Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása
Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete

munkaszervezet-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.05.15 - 2015.05.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti a munkaszervezetet, gondoskodik a Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, döntésre előkészíti az Elnök hatáskörébe tartozó ügyeket, tanácskozási joggal részt vesz a Társulás és szervezetei ülésén, dönt a hatáskörébe utalt ügyekről, gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, vagy egyetem,

§         Gazdasági, pénzügyi - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Közgazdász végzettség,

§         Többcélú kistérségi társulás munkaszervezetnél - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat, B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, motivációs levél, a munkaszervezet vezetésére vonatkozó szakmai program, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Melinda nyújt, a 06-94-322-881 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/2010., valamint a munkakör megnevezését: munkaszervezet-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth L. utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/2010., valamint a munkakör megnevezését: munkaszervezet-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Hivatalos Értesítő

§         www.e-kisterseg.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.