Állások keresése - igazgató - Paks Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Paks Város Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. augusztus 1-től 2015. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és szakmai vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a vezetői pótlékra (Kjt szerinti pótlékalap 250 %-a) a képviselő-testület rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges, az intézményben oktatott egy művészeti tárgynak megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         önéletrajz, szakmai életrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, az intézmény irányítására vontkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterné Iker Ivett csoportvezető nyújt, a 06-75-500-579 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Paks Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György út 55-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 1948/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Paks Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György út 55-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 1948/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napot követő első képviselő-testületi ülés, melyre legkésőbb 2010. július 15-ig sor kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Paks város honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.