Állások keresése - körjegyző - Nova és Becsvölgye Községek Önkormányzati Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkörjegyző

Nova és Becsvölgye Községek Önkormányzati Képviselő-testülete

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nova és Becsvölgye Községek Önkormányzati Képviselő-testülete
Nova és Becsvölgye Községek Körjegyzősége

körjegyző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8948 Nova, Kossuth utca 35.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ötv-ben és egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott, és a hatásköri jegyzékben deklarált jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Nova és Becsvölgye Községek Körjegyzősége székhely és kirendeltségi hivatalai

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, közigazgatási versenyvizsga,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         5 év jegyzői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, felsőfokú iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolata, szakvizsga bizonyítvány másolata, versenyvizsga alóli mentesség igazolása a 126/2009.(IV.15.)Korm.r. 21. és 23.§-a alapján, egyéb végzettséget igazoló okiratok másolata, részletes szakmai önéletrajz, a munkakörre, a hivatal irányítására vonatkozó szakmai, vezetői elképzelések, nyilatkozat a pályázati anyag bírálók általi megismeréséhez és esetleges zárt ülés tartására vonatkozó kérelem

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lendvai Jenőné polgármester nyújt, a 06-30-99-71-658 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nova és Becsvölgye Községek Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8948 Nova, Kossuth utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 576/2010., valamint a munkakör megnevezését: körjegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Nova és Becsvölgye Községek Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8948 Nova, Kossuth utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 576/2010., valamint a munkakör megnevezését: körjegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.