Állások keresése - Tanyagondnok - Balatonvilágos Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTanyagondnok

Balatonvilágos Község Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balatonvilágos Község Önkormányzat
Tanyagondnoki Szolgálat

Tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanyagondnok feladatait és működésének feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, valamint az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Szakmunkásképző intézet,

§         PÁV II. kategóriás jogosítvány,

§         középfokú végzettség, ?B? kategóriás gépjárművezetői engedély, PÁV II. alkalmassági kategória megléte, gépjárművezetői gyakorlat, büntetlen előélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         pályázó szakmai önéletrajza, iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hiteles másolata, gépjárművezetői engedély hiteles másolata, PÁV II alkalmassági kategória meglétét igazoló okirat másolat, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Barnabás nyújt, a 36-30-2772-494 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Balatonvilágos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1268/2010, valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok. §         Postai úton, a pályázatnak a Balatonvilágos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1268/2010, valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határideje lejártát követő 15 napon belül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Balatonvilágos Község Polgármesteri Hivatala 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38 - 2010. április 1.

§         www.balatonvilagos.hu honlap - 2010. április 1.

§         Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása társulásában részt vevő önkormányzatok székhelye - 2010. április 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.