Állások keresése - Óvodavezető - Ráckeve Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÓvodavezető

Ráckeve Város Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ráckeve Szivárvány óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig, 5 éve-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Vörösmarty u. 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és tőrvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogkör gyakorlása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy az intézmény belső szabályzata nem utal más hatáskörbe. 1993. évi LXXIX. tőrvény a közoktatásról 54§(1-3) bekezdés és 55§ (2) bekezdésben foglaltak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, -pedagógus szakvizsga,,

§         Pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen élőélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Vezetői tapasztalat,- intézményvezetői szakképzettség - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó szakmai életrajza,-az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre fejlesztési elképzeléssel,-3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.-végzettséget igazoló oklevél másolata.-nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Keszericze Bernadett nyújt, a 06-24/523-331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3075/2010, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3075/2010, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

§         Személyesen: Ráckeve Város Önkormányzata, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. I. emelet 102.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt-a jogszabály által előírt vélemények beszerzését követően a pályázatról titkos szavazással.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási Közlöny

§         KÖR TV , Ráckevei Újság

§         Ráckeve Város honlapja, Lórév község honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Ráckeve Városhonlap(www.rackeve.hu) honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.