Állások keresése - magyar-angol szakos tanár - Főváros Önkormányzat Nyitott Világ Fejlesztő Iskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekmagyar-angol szakos tanár

Főváros Önkormányzat Nyitott Világ Fejlesztő Iskola

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Főváros Önkormányzat Nyitott Világ Fejlesztő Iskola

magyar-angol szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magyar és angol tantárgyak oktatása, pedagógiai feladatok ellátása, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók nevelése, fejlesztése, tanórán kívüli foglalkozások szervezése, pályázatok írása, szülőkkel való szoros együttműködés, kirándulások, táborok szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, magyar és angol tanári végzettség,

§         Problémás gyerekek oktatása-nevelése - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, magyar-angol tanári végzettség,

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű konfliktuskezelés,

§         Kiváló szintű tűrőképesség,

§         Kiváló szintű empátia,

§         Kiváló szintű nyitottság,

§         Kiváló szintű szervezőkészség,

§         Kiváló szintű önállóság,

§         Kiváló szintű együttműködési készség,

§         Kiváló szintű tolerancia,

§         Kiváló szintű rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz

§         Képzettséget igazoló dokumentumok

§         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

§         Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Éva nyújt, a 2141000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Főváros Önkormányzat Nyitott Világ Fejlesztő Iskola címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diósárok utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2010, valamint a munkakör megnevezését: magyar-angol szakos tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Főváros Önkormányzat Nyitott Világ Fejlesztő Iskola címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diósárok utca 40. C-D ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2010, valamint a munkakör megnevezését: magyar-angol szakos tanár.

vagy

§         Elektronikus úton Horváth Éva részére a nyitottvilag@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság vagy a tantestület véleményezi legkésőbb a pályázati határidő lejáratát követő 5. munkanapig. A munkáltatói jogkör gyakorlója a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő harminc napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót értesíteni kell.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Népszabadság

§         Magyar Nemzet

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.nyivi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.