Állások keresése - irodavezető - Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekirodavezető

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Népjóléti Iroda

irodavezető

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 18. pont: Szociális igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Az Önkormányzat szociális és egészségügyi feladataiból adódó döntések előkészítésének és végrehajtásának szervezése a Népjóléti Irodán. Az Iroda szakmai tevékenységének irányítása, a hatósági ügyintézés törvényességének, az iratkezelési szabályok betartásának ellenőrzése. A szociális és egészségügyi ágazathoz tartozó intézményekkel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása. A szociális és egészségügyi területet érintő költségvetési előkészítő munkában és végrehajtásban való részvétel. A szociális és egészségügyi területtel kapcsolatos képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések elkészítése, helyi rendeletek felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, ill. új rendeletek készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat szociális és egészségügyi feladataiból adódó döntések előkészítésének és végrehajtásának szervezése a Népjóléti Irodán. Az Iroda szakmai tevékenységének irányítása, a hatósági ügyintézés törvényességének, az iratkezelési szabályok betartásának ellenőrzése. A szociális és egészségügyi ágazathoz tartozó intézményekkel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása. A szociális és egészségügyi területet érintő költségvetési előkészítő munkában és végrehajtásban való részvétel. A szociális és egészségügyi területtel kapcsolatos képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések elkészítése, helyi rendeletek felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, ill. új rendeletek készítése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, a 9/1995. (II. 5.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 18. pontjában az I. besorolási osztályra meghatározott szakképzettségek valamelyike,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         közigazgatási versenyvizsga vagy a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet 21. § vagy 23. §-ában meghatározott mentesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatásban szociális és/vagy egészségügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat(ok) másolata, közigazgatási versenyvizsgát igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (de legalább a megkérését igazoló bizonylat)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiszely Adrienne személyügyi ügyintéző nyújt, a 06-1-458-3049 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIV/33095-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: irodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIV/33095-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: irodavezető.

§         Személyesen: Simonné Seregi Zsuzsánna ügyfélszolgálati csoportvezető, Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előzetes értékelését követően személyes meghallgatásra kerül sor a Jegyző és a Polgármester jelenlétében. Az álláshely betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója (jegyző) dönt. A pályázók írásban kapnak tájékoztatást pályázatuk elbírálásának eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.