Állások keresése - egyetemi docensi - ELTE Természettudományi Kar | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi docensi

ELTE Természettudományi Kar

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fizikai Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékére

egyetemi docensi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 87 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő docens oktatási feladata a tanszék oktatási kínálatában szereplő, a fizika MSc "Atomok és molekulák fizikája" kötelező tárgy előadásának tartása, gyakorlatának irányítása, a "Soktestprobléma", a "Kvantumgázok" tárgyak oktatása a Fizika mesterszak "Statisztikus Fizika és komplex rendszerek", az "Atomok és molekulák fizikája" modulokban valamint a Fizika Doktori Iskolai képzésben. Oktatási feladatainak része még speciális előadások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         A pályázó rendelkezzen jelentős kutatási tapasztalatokkal, kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal a Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék kvantummechanika, sokrészecske fizika, és statisztikus fizika kutatási témáiban, valamint mutasson fel nemzetközileg is számontartott eredményeket. A pályázó rendelkezzen tudományos (PhD) fokozattal és habilitációval. A pályázónak meg kell felelnie az ELTE SzMSz III. kötet Foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         ?személyi adatlapot (a TTK Dékáni Titkárságán kapható, illetve a Kar honlapjáról letölthető adatlap),?szakmai önéletrajzot, és max. egy oldal terjedelmű tömörített változatot,?idézettségi jegyzéket, amelyet a pályázó szakterületén szokásos formában és saját belátása szerinti részletezettséggel állít össze,?minden olyan dokumentumot, mely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelemben veendő lehet.

§         ?írásos beleegyezést arról, hogy pályázati anyagába a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek,?Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (csak külső pályázó esetén),? végzettség, tudományos fokozat, habilitáció, nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát. Közjegyzői hitelesítésre csak akkor van szükség, ha az adatok nem állnak az egyetem rendelkezésére.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Természettudományi Kar címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/213/33, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docensi. §         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Természettudományi Kar címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/213/33, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docensi.

és

§         Elektronikus úton Dékáni Titkárság részére a dekan@ludens.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.