Állások keresése - adjunktus - Budapesti Corvinus Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekadjunktus

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdálkodástudományi Kar, Vállalatgazdaságtan Intézet
Döntéselmélet Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Döntéselmélet, Döntési technikák tárgykörben magyar és angol nyelvű oktatási feladatok (előadás, szeminárium) nappali, levelező, posztgraduális képzésben, vizsgáztatás - diploma- és TDK dolgozatokkal kapcsolatos konzultációs tevékenység - a Tanszék tudományos, kutatási- és pályázati munkájában való aktív részvétel - aktív részvétel a Tanszék tananyag-fejlesztő munkájában - hazai és nemzetközi publikációs, szakmai tevékenység - részvétel az Egyetemen folyó szakmai közéleti munkában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a BCE Kollektív Szerződése és az SZMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, közgazdász végzettség ,

§         PhD fokozat a gazdálkodástudományok tárgykörében

§         az oktatandó tárgyakhoz kötődő legalább 4 éves oktatói tapasztalat

§         legalább 5 év gyakorlati szakmai tapasztalat

§         előadói szintű angol nyelvtudás nyelvvizsgával igazolt ismerete

§         Microsoft Office felhasználói szintű ismerete

§         Microsoft Outlook felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         a Vállalatgazdaságtan Intézet által lefedett egyéb szakterületeken (logisztika, teljesítménymenedzsment, üzleti gazdaságtan) való jártasság

§         szakirányú egyetemi végzettség (pl. Menedzseri döntések)

§         döntéstámogató rendszerek ismerete

§         statisztikai alkalmazások (SPSS, Lisrel, stb.) felhasználói szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

§         nagyon jó szervező és koordinációs készség,

§         megbízhatóság,

§         pontosság,

§         kapcsolatteremtési és empatikus készség,

§         segítőkész attitűd,

§         magas szinten kommunikál írásban és szóban,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         nyelvtudást igazoló bizonyítvány(ok) másolata

§         felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata

§         tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata

§         publikációs jegyzék

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező bizottságok, testületek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zoltayné Paprika Zita tanszékvezető nyújt, a 06-1/482-5268 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GM-10/2603., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GM-10/2603., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

§         Elektronikus úton Friedné Bartl Erika személyügyi munkatárs részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A belső rendelkezéseknek megfelelően a pályázatok értékelése a kiírás feltételei szempontjából, a munkakör ellátására leginkább megfelelt pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása. A késve e-mailen beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Budapesti Corvinus Egyetem hivatalos honlapja - 2010. április 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben az e-mail fogadásának tényéről értesítést kérnek, úgy kérjük a levél küldésekor a TÉRTIVEVÉNY-t beállítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.