Állások keresése - intézményvezető - Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

TIszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Rakamazi Gondozási Központja

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4465 Rakamaz, Szent István út 131.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységének irányítása, munkájának koordinálása, jogszerű működésének biztosítása, az ehhez kapcsolódó gazdálkodási, igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Az 1/2000. (I. 7) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete 9. pontjában előírt szakirányú végzettség,

§         A 257/2000 (XII. 26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében előírt szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részlezető program

§         Végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Nyilatkozat arról, hogy a - pályázatával kapcsolatban - az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását (Tanácsülés, Képviselő-testületi ülés)

§         A pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

§         A pályázó nyilatkozatátarról, hogy az 1997. évi XXXI. Tv. 15. §-ának (8) bekezdésében maghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Ernő nyújt, a 42/570-700 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 380/2010, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 380/2010, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a pályáztató által összehívott bizottság véleményezi. A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet készít. A bizottság a megfelelő pályázatokat a véleményével együtt a pályázatok elbírálására jogosult szerv elé terjeszti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szociális és Munkaügyi Közlöny - 2010. április 30.

§         Tanácstagok önkormányzatainál a helyben szokásos módon - 2010. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.