Állások keresése - tanyagondnok - Zalalövő Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanyagondnok

Zalalövő Város Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalalövő Város Önkormányzata

tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tanyagondnoki feladatok ellátása (idősek, óvodások, iskolások szállítása, szociális étkeztetésben részvétel, betegek szállítása háziorvosi rendelőbe, stb.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         8 Általános,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         18.életév betöltése, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. Pályázathoz csatolni kell részletes önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, jogosítvány másolatát. A kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik. Tanya, illetve falugondnoki képesítés, vagy a képzés vállalása. Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         hivatásos jogosítvány, zalalövői lakos

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vertetics László nyújt, a 06-92-371-034. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Zalalövő Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 933/2010., valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok. §         Postai úton, a pályázatnak a Zalalövő Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 933/2010., valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselőtestület dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Helyi TV - 2010. március 29.

§         www.zalalovo.hu - 2010. március 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalalovo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.