Állások keresése - óvodavezető - Balatonszemes Községi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Balatonszemes Községi Önkormányzat

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. augusztus 01-től 2015. július 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 54.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői és óvodapedagógusi feladatok, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az intézmény belső szabályzata nem utal más hatáskörbe

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a képviselő-testületek béren felüli juttatásairól szóló rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus szakképesítés,

§         vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság

§         cselekvőképesség

§         büntetlen előélet

§         vezető óvodapedagógusi szakirányú szakképzettség

§         Szolgálati lakás szükség esetén megoldható

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Emelt szintű szakképesítés, egyéb szakvizsga,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére vonatkozó részletes vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (a vezetői programnak az intézményi nevelési programra és az intézményi minőségellenőrzési programra kell épülnie)

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         a képesítést igazoló oklevelek fénymásolata - a meghallgatás során az eredeti okiratok bemutatása kötelező

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul és vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács József polgármester nyújt, a 06 84 560 900 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Balatonszemes Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 600/2010., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Balatonszemes Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 600/2010., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

§         Személyesen: Takács József, Somogy megye, 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.§. (3) bekezdése szerint a közoktatási intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt a fenntartó beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az óvodaszéknek és az óvodai szülői közösségnek a véleményét, majd a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezéseinek megfelelő eljárási rendben hozza meg döntését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. április 20.

§         www.balatonszemes.hu - 2010. március 26.

§         www.balatonoszod.hu - 2010. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az óvodával kapcsolatos információk a www.b-szemesnikeovi.hu weboldalon érhetők el

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonszemes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.