Állások keresése - tanszékvezető - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanszékvezető

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
BME Közlekedésmérnöki Kar, Járműgyártás és -javítás Tanszék

tanszékvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3-5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tanszék oktató-kutató és tudományos munkájának irányítása, szervezése, korszerűsítése; a tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlődésének elősegítése; részvétel a tanszék oktató és kutató munkájában; a tanszék oktatási és kutatási területének szélesítése, valamint fejlesztési stratégiák kidolgozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, PhD tudományos fokozat,

§         A pályázó rendelkezzék magas szintű kutatói és oktatói tapasztalattal a gépészeti tudomány területén. A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezetői utánpótlás kineveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban, postai úton, vagy személyesen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar címére (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. I. 15.) szükséges benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kulcsár Béla nyújt, a 06-1-463-3551 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. I/15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 120.643/2010., valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 120.643/2010., valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

§         Személyesen: , Pest megye, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. I/15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, annak ismertetését, hogy a megbízást miért akarja elnyerni (motivációját), és mivel bizonyítja rátermettségét. A pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit. A pályázathoz mellékelni kell: - a részletes szakmai, illetőleg vezetői önéletrajzot, - az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, fontosabb publikációinak és tudományos munkáinak jegyzékét, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát - minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart - az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, - nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Továbbá szakterületen szerzett PhD fokozattal kell rendelkeznie. Több éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal és megfelelő szintű nemzetközi tudományos elismertséggel kell rendelkeznie, továbbá legyen alkalmas a járműgyártás és -javítás szakterület nagy nyilvánosság előtti képviseletére.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.