Állások keresése - tagintézményvezető igazgató - Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések



tagintézményvezető igazgató

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Csonka János Tagintézmény

tagintézményvezető igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. 08. 01-től 2015. 07. 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 38.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Csonka János Tagintézményének a vezetése, a vonatkozó jogszabályok és az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A tagintézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget, illetve szakképesítést, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolatát, szakmai önéletrajzot, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lengyel Zoltán Tamás nyújt, a 62/558-751 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMK/854-1/2010/I-SZ, valamint a munkakör megnevezését: tagintézményvezető igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola címére történő megküldésével (6724 Szeged, Mars tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMK/854-1/2010/I-SZ, valamint a munkakör megnevezését: tagintézményvezető igazgató.

§         Személyesen: Lengyel Zoltán Tamás, Csongrád megye, 6724 Szeged, Mars tér 14. B magasföldszint 013.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. március 29.

§         www. szegedvaros.hu - 2010. március 29.

§         www.mkszeged.hu - 2010. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A www.mkszeged.hu honlapon található. A pályázatot három példányban kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mkszeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.