Állások keresése - orvos igazgató - Jávorszky Ödön Városi Kórház | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekorvos igazgató

Jávorszky Ödön Városi Kórház

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Városi Kórház
Igazgatóság

orvos igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Jávorszky Ödön Városi Kórház tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint az intézményben nyújtott orvosi és gyógyszerészi tevékenység felügyelete, összehangolása. A kórházi középtávú szakmai programjának és fejlesztési koncepciójának elkészítése, orvosszakmai munka szervezése és ellenőrzése. Figyelemmel kíséri az osztályok teljesítményének alakulását, beszámolási kötelezettséggel bír a főigazgató felé, felügyeli a kórház kontrolling tevékenységet, kapcsolattartás az orvosszakmai szervezetekkel, egyetemekkek, szakmai kollégiumokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakorvosi bizonyítvány, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés,

§         vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         egészségügyi intézményben szerzett orvosigazgatói gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű szervező- és kommunikációs készség, finanszírozás ismerete, problémamegoldó képesség, csapatmunka.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, OONY-ba történt felvétel igazolása, orvosigazgatói vezetésre vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések, tudományos tevékenység jegyzéke, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kramár Rozália nyújt, a 0627620615 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Városi Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Jávorszky Ödön Városi Kórház tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: orvos igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Városi Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: orvos igazgató.

§         Személyesen: Kramár Rozália, Pest megye, 2600 Vác, Jávorszky Ödön Városi Kórház tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Meghallgatás, helyi Pályázat Elbíráló Bizottság javaslata, főigazgatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Egészségügyi Közlöny - 2010. április 15.

§         www.vac.hu - 2010. április 2.

§         www.javorszky.hu - 2010. április 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Bér megállapodás szerint, valamint vezetői pótlék.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.