Állások keresése - intézményvezető - Biharkeresztes Város Képviselő- testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Biharkeresztes Város Képviselő- testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2010. augusztus 1-jétől 2015. július 31-i-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Alkotmány utca 35-37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

? magasabb vezetőként vezeti a többcélú, (óvoda és bölcsőde), tagóvodákkal, telephelyekkel rendelkező intézményt, egyben ellátja az óvodai intézményegység vezetését, ? felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, ? képviseli az intézményt külső szervek előtt, ? tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét, ? gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény összes dolgozójára vonatkozóan, ? ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, ? elkészíti az intézmény SzMSz-ét és más kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit, ? kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi- területi és országos szakmai szervekkel, ? támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, ? folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

§         vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         pedagógus szakvizsga, közoktatásvezetői végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz,

§         a többcélú intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

§         végzettséget igazoló okiratok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a benyújtott kérelmet igazoló űrlap másolata

§         a pályázó nyilazkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához

§         a pályázó nyilazkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barabás Ferenc polgármester nyújt, a 06-54-430-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztes Város Képviselő- testülete címére történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4312-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztes Város Képviselő- testülete címére történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4312-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Biharkeresztes város honlapja - 2010. március 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biharkeresztes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.