Állások keresése - iskolaigazgató - Fertőd Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekiskolaigazgató

Fertőd Város Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

J. Haydn Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

iskolaigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 10 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9431 Fertőd, Madách sétány 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási intézet vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógiai,

§         szakmai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         pedagógiai szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, szakmai előmenetelt bizonyító eredmények, publikációk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó részletes szakmai életrajza, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő elképzelésekkel, végzettséget (és egyéb képzettséget) igazoló okiratok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp Géza polgármester, dr. Füzi Norbert jegyző nyújt, a 9/370-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Fertőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9431 Fertőd, Madách sétány 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 800/2010., valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Fertőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9431 Fertőd, Madách sétány 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 800/2010., valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vélemyényezési határidő lejártát követő első testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.fertod.hu - 2010. március 23.

§         Oktatási Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.