Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /chroot/home/allasokk/allasok.kozszolga.hu/html/class/database/class.MySQLConnection.php on line 26
 Állások keresése - tagintézmény-igazgató (Vedres) - Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektagintézmény-igazgató (Vedres)

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola
Vedres István Építőipari Tagintézmény

tagintézmény-igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. augusztus 01-től 2015. július 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Horváth M. u. 2-6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 16-17. és a 18. §-a szerint meghatározottak.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai életrajz, a tagintézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, illetve szakképesítést, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összegüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deák Attila nyújt, a 62/548-964/201 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZKSZ/1128-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-igazgató (Vedres). §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola címére történő megküldésével (6725 Szeged, Szabadkai út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZKSZ/1128-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-igazgató (Vedres).

§         Személyesen: Deák Attila, Csongrád megye, 6725 Szeged, Szabadkai út 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         www.szegedvaros.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A http://szszksz.szeged.eu honlapon található. A pályázatot három példányban kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szszksz.szeged.eu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.