Állások keresése - intézetigazgató - Nyíregyházi Főiskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézetigazgató

Nyíregyházi Főiskola

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Főiskola, GTK
Gazdálkodástudományi Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézet oktatási-képzési, K+F+I feladatainak irányítása, ellenőrzése és koordinálása, a bolognai rendszerű képzések akkreditációjában való közreműködés, tantervek és képzési programok elkészítésében, korszerűsítésében való közreműködés, a kar fejlődését szolgáló oktatási, képzési, tudományos programok előkészítésében való közreműködés, a programokra vonatkozó javaslatok elkészítése, a kari vezetők munkájának segítése, a vezetői döntések előkészítése, végrehajtása, valamennyi, a hatályos jogszabályokban, a szervezeti és működési szabályzatban és a főiskolai, kari szabályzatokban foglalt feladat végrehajtása, a dékán által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         PhD, közgazdaságtudományi és agrártudományi egyetemi végzettség, tudományos fokozat (közgazdaságtudomány kandidátusa),

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, az intézménnyel határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, legalább 15 éves, felsőoktatásban eltöltött szakmai gyakorlat, idegen nyelv ismerete, színvonalas publikációs tevékenység magyar és idegen nyelven, szakmai, közéleti elismertség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, részletes szakmai önéletrajzát, eddigi oktatói-kutatói, vezetői tevékenységének leírását, az intézetigazgatói feladatok ellátására vonatkozó részletes programját, végzettségeket igazoló okiratok másolatát, személyi adatlapot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot a személyes adatok kezeléséről

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Főiskola címére történő megküldésével (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPI/134-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Főiskola címére történő megküldésével (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPI/134-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nyf.hu - 2010. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.