Állások keresése - háziorvos - Községi Önkormányzat Sóshartyán | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekháziorvos

Községi Önkormányzat Sóshartyán

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Községi Önkormányzat Háziorvosi szolgálat

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3131 Sóshartyán, Dózsa út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vegyes háziorvosi körzet Sóshartyán és Kishartyán közigazgatási területén, területi ellátási kötelezettséggel, társulás keretében ellátott ügyeleti kötelezettség, iskola egészségügyi ellátás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         PhD, Háziorvosi szakvizsga vagy háziorvostan licenc vizsga, rezidens szakvizsga, kórházi szakorvos,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata, szakmai önéletrajz, saját gépkocsi és vezetői engedély meglétét igazoló okiratok másolata, hozzájárulás a pályázat elbírálásában részvevőknek a pályázat megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gabriella nyújt, a 32/404200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Sóshartyán címére történő megküldésével (3131 Sóshartyán, Dózsa út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-39/2010., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos. §         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Sóshartyán címére történő megküldésével (3131 Sóshartyán, Dózsa út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-39/2010., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

§         Személyesen: Tóth Gabriella , Nógrád megye, 3131 Sóshartyán, Dózsa út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról Sóshartyán és Kishartyán Önkormányzatának Képviselő-testülete együttes ülésen dönt, Kishartyán egyetértésével Sóshartyán település Képviselő-testülete.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A háziorvos foglalkoztatási jogviszonya határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy egészségügyi vállalkozás. A házirvosi körzet településein, Sóshartyánban és Kishartyánban felújított, korszerüen felszerelt rendelő áll rendelkezésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.