Állások keresése - tagintézmény-igazgató - Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola - Szeged | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektagintézmény-igazgató

Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola - Szeged

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola
Kőrösy József Tagintézmény

tagintézmény-igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. augusztus 01-től 2015. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Stefánia 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 16-17. és a 18. §-a szerint meghatározottak,

§         szakmai életrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, illetve szakképesítést, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Gyuris Valéria nyújt, a 62/547-156/131 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola - Szeged címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZKKVSZI/125-1/2010/, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola - Szeged címére történő megküldésével (6720 Szeged, Stefánia - 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZKKVSZI/125-1/2010/, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-igazgató.

§         Személyesen: Siposné Gyuris Valéria, Csongrád megye, 6720 Szeged, Stefánia 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. március 29.

§         www.szegedvaros.hu - 2010. március 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A wwww.kkvszi.hu honlapon található. A pályázatot három példányban kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kkvszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.