Állások keresése - középiskolai tanár, igazgató - Csorna Város Önkormányzatának Képviselő Testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekközépiskolai tanár, igazgató

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő Testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.01.-2015.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Kórház utca 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium irányítói, ellenőrzési, minőségbiztosítási feladatainak ellátása. Az intézmény alapító okiratában meghatározott alaptevékenység, kiegészítő és kisegítő tevékenységek, valamint vállalkozói tevékenység ellátásának biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és polgármesteri hivatalával. Munkáltatói feladatok ellátása az intézményben. Kapcsolattartás a város közoktatási, kulturális, szociális és egészségügyi társintézményeivel, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Szakképzés-szervezési Társulással.Az intézményvezetői feladatok ellátása mellett a középiskolai tanári (szaktanári) munkakörbe tartozó feladatok ellátása. Feladatkörébe tartozik az intézmény takarékos gazdálkodásának biztosítása. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az iskola rendjét, fegyelmét, rendeltetésszerű működését, tantervi és nevelési célkitűzéseinek megvalósítását. Intézményi innovációkat kezdeményez, dolgoz ki, folytat, az intézmény tevékenységét segítő pályázatokat készít.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 138/1992.(X.08.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, egyetemi szintű tanári végzettség, szakképzettség, pedagógus szakvizsga, A pályázó nyilatkozata arról: -hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, - hozzájárul a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztésnek az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, illetve a képviselő-testület nyilvános ülésén történő tárgyalásához, -a pályázat elnyerése esetén, megbízásával egyidejűleg a jogszabályban előírt vagyon-nyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. ,

§         a szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,valamint a pályázati feltételeknél felsorolt nyilatkozatok, Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,Intézményvezetői program. Az intézmény vezetésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,Részletes szakmai önéletrajz,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Turi György polgármester nyújt, a 96/590-112 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csorna Város Önkormányzatának Képviselő Testülete címére történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2666/2010/1., valamint a munkakör megnevezését: középiskolai tanár, igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Csorna Város Önkormányzatának Képviselő Testülete címére történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2666/2010/1., valamint a munkakör megnevezését: középiskolai tanár, igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A magasabb vezető személyéről a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. § (9-11) bekezdésében foglalt szervezetek, valamint Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának véleményezését követően Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kultúrális Közlöny- várható megjelenés - 2010. április 20.

§         Kisalföld Napilap-tájékoztatás a megjelenésről - 2010. április 3.

§         Csorna Város honlapja és hirdetőtáblája - 2010. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csorna.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.