Állások keresése - intézményegység-vezető - Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményegység-vezető

Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája

intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. július 1-től 2015. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Vécsey út 2/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási törvényben és kapcsolódó jogszabályokban, valamint az intézmény belső szabályzataiban meghatározott pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A jogszabályok, az intézmény belső szabályzatai, valamint a főigazgató intézkedései alapján a Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája intézményegység szakmai feladatainak irányítása, ellenőrzése, feladatok koordinálása. Tevékenységével felelős az intézményegység szakszerű és törvényes működéséért, közreműködik a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek kialakításában, felelős a tanügy- igazgatási feladatok megszervezéséért, ellátásáért. Tevékenysége során együttműködik a többi intézményegységgel, szervezeti egységekkel, illetve az Igazgató Tanáccsal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17.§ (1) - (2) bekezdése és a 18 §-a szerinti végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga,

§         pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Közoktatási vezető pedagógus szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajzot, az intézményegység vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési programot,

§         az iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakvizsgát, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatait, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amelyen szerepel, hogy a foglalkoztatástól nincs eltiltva, az előírt szakmai gyakorlat meglétének igazolását,

§         nyilatkozatot arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§         nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,

§         a pályázatot 4 példányban kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Vécsey út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményegység-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Vécsey utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményegység-vezető.

§         Személyesen: Pintérné Kozári Mónika, Heves megye, 3000 Hatvan, Vécsey út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot - az intézményegységi fórumok véleményezését követően - az Igazgató Tanács bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Hatvan város honlapja www.hatvan.hu - 2010. március 31.

§         Heves Megyei Hírlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hkszk60.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.