Állások keresése - KÖZBESZERZÉSI REFERENS - Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekKÖZBESZERZÉSI REFERENS

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálya

KÖZBESZERZÉSI REFERENS

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1102 , Szent László tér 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

? Előkészíti az önkormányzati közbeszerzési eljárásokat, bekéri az egyes eljárások műszaki dokumentációit. ? Elkészíti a pályázati felhívásokat s azt jóváhagyás után megküldi a Közbeszerzési Értesítőnek. ? Gondoskodik a tender dokumentációk kiadásáról, a pályázók tájékoztatásáról és a pályázatok előírás szerinti bontásáról. ? Végzi a közbeszerzési eljárással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, ? Koordinálja a pályázatok értékelését. ? Gondoskodik az értékelő bizottság összehívásáról, tagjainak tájékoztatásáról. ? Előkészíti a közbeszerzési eljárás értékelésének bizottsági és képviselő-testületi előterjesztését. ? Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, és szükség esetén kezdeményezi a közbeszerzési szabályzat módosítását. ? Elkészíti és aktualizálja az önkormányzat éves közbeszerzési tervét. ? Elkészíti az elvégzett önkormányzati közbeszerzések féléves és éves jelentéseit a képviselő-testület felé.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ-5434303),

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Közigazgatási versenyvizsga meglétének illetve a közigazgatási versenyvizsga alóli mentesség (5 év közszolgálati idő) igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         Önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai gyakorlat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Közigazgatási szakvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű Prcizitás, megbízhatóság, nagyfokú terhelhetőség,

§         Jó szintű Önálló munkavégzési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ, ISKOLAI ÉS A SZAKMAI VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKIRATOK MÁSOLATA, NYELVTUDÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUM, 3 HÓNAPNÁL NEM RÉGEBBI HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY(annak megkéréséről szóló bizonylat)

§         VERSENYVIZSGA BIZONYÍTVÁNYT, VAGY A MENTESSÉG IGAZOLÁSÁT.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarvasi Ákos nyújt, a 4338-252, 4338-374 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1475 Budapest 10, Pf. 35. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/334/107/2010/XXIII, valamint a munkakör megnevezését: KÖZBESZERZÉSI REFERENS. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/334/107/2010/XXIII, valamint a munkakör megnevezését: KÖZBESZERZÉSI REFERENS.

§         Személyesen: , Budapest, 1102 , Szent László tér 29. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók részére e teljes pályázati dokumentáció visszaküldésre kerül. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kobanya.hu - 2010. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 6 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.