Állások keresése - igazgató - Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola

igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2010. augusztus 1 - 2015. július 31. ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. augusztus 1 - 2010. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 63.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, képviselete, a munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény dolgozói felett, továbbá a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskolának Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott Alapító Okiratban, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga megléte, vagy az ennek megszerzésére irányuló képzés megkezdésének igazolása, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői gyakorlat, 10 év, adott iskolatípusban szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés (vezetési program), végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített példányai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Répás József Polgármester nyújt, a 24/519-840 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 702/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 702/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nevelőtestület számára biztosított véleményezési határidőt követő 30. nap után következő rendes képviselő-testületi ülés időpontja. A pályázatokról az Oktatási és Művelődési Bizottság véleményezése alapján Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         A mi újságunk helyi lap - 2010. április 5.

§         Oktatási Közlöny - 2010. április 16.

§         Kiskunlacháza honlapja - 2010. március 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 3 példányban zárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell benyújtani. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.