Állások keresése - gazdálkodási előadó - Polgármesteri Hivatal - Báta | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgazdálkodási előadó

Polgármesteri Hivatal - Báta

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal - Báta

gazdálkodási előadó

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7149 Báta, Fő út 147.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Gazdálkodási előadó 1. számú melléklet: II. 2.

Ellátandó feladatok:

1.) Pénztárosi feladatkörében teljesíti a házi pénztárba történő be-és kifizetéseket, ide értve a kisebbségi önkormányzat részére történő pénztári be-és kifizetéseket is. Beszedi az étkezési térítési díjakat, és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartásokat. Részt vesz a segélykifizetésekben. 2.) Elkészíti a normatíva igényléseket, évközi lemondásokat és kitölti a Kincstárhoz benyújtandó beszámoló normatívával kapcsolatos űrlapjait. 3.) Ellátja a leltározással kapcsolatos feladatokat. Vezeti a készletek analitikus nyilvántartását (ANAL program). 4.) Számfejti a segély-kifizetéseket és elvégzi annak visszaigénylését. 5.) Teljesíti a közfoglalkoztatással kapcsolatos elszámolásokat. 6.) Az önkormányzati ingatlanok, szolgálati lakások vonatkozásában gondoskodik a megkötendő, megújítandó bérleti szerződések előkészítéséről, meg nem fizetés esetén intézkedik a lakbérek beszedéséről. 7.) Elvégzi az esedékes címzett vagy céltámogatásokkal, illetve egyéb támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, illetve az ÁMK normatíva pályázatainak bonyolítását. 8.) Ellátja az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladataival kapcsolatos adminisztrációs munkákat. 9.) Teljesíti a munkaköréhez kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget. 10.) Elvégzi a mozgáskorlátozottak támogatásával kapcsolatos kifizetési és visszaigénylési feladatokat. 11.) Karban tartja a személyi nyilvántartást. 12.) Elvégzi a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok karbantartását. 13.) Elvégzi a munkáltató által rábízott egyéb feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakképzettség, pénzügyi- számviteli szakképesítés,

§         ECDL

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Közigazgatási versenyvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Mérlegképes könyvelői végzettség,

§         önkormányzati gazdálkodási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, erkölcsi bizonyítvány, versenyvizsga bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bonnyai Réka nyújt, a 06/74 490-558 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Báta címére történő megküldésével (7149 Báta, Fő út 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2831/2010., valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó. §         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Báta címére történő megküldésével (7149 Báta, Fő utca 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2831/2010., valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után bírálat

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Báta Községi Önkormányzat honlapján - 2010. március 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bata.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.