Állások keresése - Óvodavezető - Ecseg - Kozárd Önkormányzati Képviselő-testület | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÓvodavezető

Ecseg - Kozárd Önkormányzati Képviselő-testület

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Napraforgó Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2010.09.01. - 2015.08.15. ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.09.01. - 2015.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3053 Ecseg, Szabadság tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusként az érvényben levő jogszabályok és alapdokumentumok előírásai és ajánlásai szerinti tervszerű nevelői munka, valamint a munkájával kapcsolatos ügyviteli teendők ellátása. A rábízott gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődésének elősegítése. Vezetőként az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 138/1992.(X.08.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés, Közoktatásvezetői szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai, szakmai végzettséget igazoló oklevél, vagy annak hiteles másolata, szakmai gyakorlatot igazoló hiteles okmányok; az intézmény vezetésére vonatkozó program, az a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel; nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők teljes körűen megismerhetik, a Kjt. 20/A.§. (5) bekezdés b. pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moravcsik Ferenc polgármester nyújt, a 06-32/490-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Ecseg - Kozárd Önkormányzati Képviselő-testület címére történő megküldésével (3053 Ecseg, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 461/2010., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető . §         Postai úton, a pályázatnak a Ecseg - Kozárd Önkormányzati Képviselő-testület címére történő megküldésével (3053 Ecseg, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 461/2010., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat - a hatályos jogszabályok szerint a pályázati eljárásban résztvevő szervezetek véleményezését követően - az Ecseg - Kozárd Önkormányzati Képviselő-testület látja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Ecseg - Kozárd Önkormányzati Képviselő-testület hirdetőtáblája - 2010. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.