Állások keresése - gyakorlati szakoktató - Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgyakorlati szakoktató

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola
Vedres István Építőipari Tagintézménye

gyakorlati szakoktatás-vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyakorlati oktató feladatai körében: az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít, az új tankönyvek alapján, illetve a követelményeket figyelembe véve. A tanítási órákra felkészül, írásbeli munkájára gondot fordít. A taneszközöket a munka-közösségvezetőktől beszerzi, egy tanévre átveszi, majd tanév végén elszámol azokkal. Hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik. Vezetői megbízással kapcsolatos feladatai körében: a gyakorlati tanműhely közvetlen pedagógiai, szakmai irányítása és ellenőrzése, munkafegyelem, technológiai előírások betartatása (tanulókkal és alkalmazottakkal), higiéniai, munkavédelmi, tűzvédelmi előírások betartása és betartatása (tanulókkal és alkalmazottakkal).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A képzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség,

§         építőipari területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         pedagógus végzettség,

§         tanítási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete,

§         jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, közvetlen beosztottak munkájának irányításában, szervezésében való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobó László nyújt, a 62/547-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola címére történő megküldésével (6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZKSZ/1082-1/2010/, valamint a munkakör megnevezését: gyakorlati szakoktató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola címére történő megküldésével (6725 Szeged, Szabadkai út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZKSZ/1082-1/2010/, valamint a munkakör megnevezését: gyakorlati szakoktató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szszksz.szeged.eu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.