Állások keresése - intézetigazgató - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézetigazgató

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SZIE Gépészmérnöki Kar
Matematikai és Informatikai Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. augusztus 1-től 2013. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Gödöllő, Páter Károly út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézet oktató-kutató munkájának irányítása, koordinálása, az intézeti oktatók, kutatók szakmai tudományos előmenetelének segítése, az intézet képviselete a kari és egyetemi fórumokon, gazdálkodás az intézet erőforrásaival.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú,

§         Több éves, az intézményben szereztt vezetői gyakorlat, az egyetemmel, illetve a Gépészmérnöki Karral fennálló közalkalmazotti jogviszony, tudományos fokozat, legalább egy világnyelv előadó- és vitaképes ismerete, tudományos munkásságot bizonyító publikációs tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajz, az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok hiteles másolata, az intézet oktató-kutató munkájával kapcsolatos elképzelései, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az egyetem Főtitkári Hivatalában beszerezhető személyi és tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlap és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat a pály. anyag kezeléséről

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Lukács Mariann hivatalvezető nyújt, a 28-410-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2013 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FH-24/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FH-24/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny 8. szám - 2010. március 16.

§         SZIE honlap és hirdetőtábla - 2010. március 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 5 példányban kell benyújtani a Gépészmérnöki Kar dékánjának címezve.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu/álláspályázatok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.