Állások keresése - iskola-igazgató - Tüskevár Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekiskola-igazgató

Tüskevár Község Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda

általános iskolai igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. augusztus 1. - 2015. augusztus 1.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8477 Tüskevár, Kossuth L. utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése-oktatása folyik, intézményegysége az óvoda, melynek önálló szakmai vezetője van. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Feladatkörébe tartozik a nevelő-testület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, a nevelő-testület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, főiskolán vagy egyetemen végzett tanári végzettség,

§         szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         pedagógus szakvizsga megléte

§         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         nyelvszakos tanári diploma

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         végzettséget igazoló okirat/ok/ másolata

§         a pályázó részletes szakmai életrajza

§         az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárással kapcsolatban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Levente polgármester, Dr Bíró Eszter körjegyző nyújt, a 88/259101, 06/30/824-0570 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tüskevár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8477 Tüskevár, Kossuth L. utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-263/2010, valamint a munkakör megnevezését: iskola-igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Tüskevár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8477 Tüskevár, Kossuth L. utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-263/2010, valamint a munkakör megnevezését: iskola-igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a községek együttes képviselő-testületi ülésén történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         helyben szokásos mód

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Veszprém Megyei Napló

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tuskevar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.