Állások keresése - bölcsőde vezető - Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekbölcsőde vezető

Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zagyvarékas Községi Bölcsőde

bölcsőde vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. július 1. - 2020. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Az intézmény működésével kapcsolatos vezetői feladok ellátása, - a gondozók és egyéb beosztottak irányítása, felettük munkáltatói jogkör gyakorlása, - szakszerű és törvényes működés belső szabályozási feltételeinek megteremtése, - az előírt személyi és tárgyi feltételek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása, - a költségvetés tervezési beszámolási és információ szolgáltatási feladatok ellátása, - együttműködés a fenntartóval, a gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátását nyújtó intézményekkel, az illetékes gyámhivatallal és veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtető szervekkel, - a gondozottak felvételével, ellátásval kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, gyermekvédelem, szociális-, egészségügyi ellátás, közoktatás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget igazoló iratok másolata,az intézmény vezetésére vonatkozó program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárulásáról, ill. a gyermekek védelméről,a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.tv.15.§.(8) bek. meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Agócs Gyula polgármester nyújt, a 56/540-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 735/2010., valamint a munkakör megnevezését: bölcsőde vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 735/2010., valamint a munkakör megnevezését: bölcsőde vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szociális és Munkaügyi Közlöny - 2010. március 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Vezetői pótlék: a pótlékalap 200%-a

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zagyvarekas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.