Állások keresése - adjunktus - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekadjunktus

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi Intézet

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Tessedik utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Társadalomtudományi Intézet képzési feladataiba történő bekapcsolódás, önálló kutatómunka végzése, tárgyfelelősi feladatok ellátása. Oktatói tevékenység Gazdaságpszichológia, Általános lélektan, Tárgyalástechnika, Szervezetfejlesztés, Szervezeti kultúra tantárgyak esetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a SZIE Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú végzettség,

§         Pszichológia területen szerzett tudományos fokozat (Ph.D.), feleljen meg az adjunktusi munkakör követelményeinek a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az egyetemi SZMSZ 4. számú melléklete, a Foglalkoztatási követelményrendszerben előírtaknak. Legalább 5 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Munka- és szervezetpszichológus végzettség, tréneri gyakorlati tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást, doktori cselekményt igazoló okirat másolata, Személyi Adatlap és Adatlap Tudományos Tevékenységről, publikációs jegyzék, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Komor Levente, egyetemi docens, intézeti igazgató nyújt, a 28/522-000/3128 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT-581/2010., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT-581/2010., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követően 2010. május 31-ig dönt, melynek eredményéről a pályázók e-mailben tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázatok iratanyagait ? amennyiben a pályázó 90 napon belül nem veszi át ? megsemmisítjük. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a kiíró fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.szie.hu/allaspalyazatok, SZIE hirdetőtábla ? 2010. március 31.

§         Gödöllői Szolgálat ? 2010. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat kizárólag postai úton, a SZIE GTK dékánjának címezve, a SZIE postacímére a KT-518/2010. hivatkozási szám, ?adjunktus, GTK Társadalomtudományi Intézet? megjelöléssel Dr. Villányi László egyetemi tanár, dékánnak kell benyújtani 4 példányban. A pályázathoz csatolandó Személyi Adatlap és az Adatlap Tudományos Tevékenységről c. nyomtatványok a GTK Kari Titkárságán (28/522-090, braun.emese@gtk.szie.hu) beszerezhetők.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.