Állások keresése - óvodapedagógus - Községi Önkormányzat - Zalavár | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Községi Önkormányzat - Zalavár

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.16 - 2015.08.15. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8392 Zalavár , Dózsa György utca 61.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógusi szakvizsga ,

§         óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         oklevél hiteles másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; szakmai önéletrajz; vezetési program; 5 éves szakmai gyakorlat igazolása; nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről; a Kjt. 41. §. szerinti nyilatkozat összeférhetetlenségről

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berkenyés István polgármester nyújt, a 0683354001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Zalavár címére történő megküldésével (8392 Zalavár , Zalavár Dózsa György utca 1. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 390/2010. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus . §         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Zalavár címére történő megküldésével (8392 Zalavár, Dózsa György utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 390/2010. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Zalavár Község honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati anyagot egy eredeti, négy másolati példányban és egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a zalavar.com honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.