Állások keresése - általános iskolai igazgató - Algyői Általános Iskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekáltalános iskolai igazgató

Algyői Általános Iskola

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Algyői Általános Iskola

iskola igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6750 Algyő, Kastélykert utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban, minden olyan ügyben, amely jogszabály vagy az intézmény belső szabályzata nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú pedagógus szakképesítés,

§         szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         szakirányú felsőfokú végzettség

§         pedagógus szakvizsga

§         büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közoktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata

§         intézményvezetésre vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         a nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a véleményezésre, illetve a döntésre jogosult testület, bizottság tagjai megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Algyői Általános Iskola címére történő megküldésével (6750 Algyő, Kastélykert utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/3126/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Algyői Általános Iskola címére történő megküldésével (6750 Algyő, Kastélykert utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/3126/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai igazgató.

§         Személyesen: Algyő Nagyközség Jegyzője, Csongrád megye, 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási Közlöny

§         Algyő Nagyközség honlapja - www.algyo.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.