Állások keresése - iskola igazgató - Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekiskola igazgató

Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kinizsi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetokatási Intézmény

iskola igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.16. - 2015.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8291 Nagyvázsony, Iskola utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinizsi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetése - igazgatói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, szakképzettség, pedagógus szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összeüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülés tartását kéri; szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, vezetési program, szakképestést igazoló oklevlek másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósái erkölcsi bizonytvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábry Szabolcs nyújt, a 06-88-264-011, 06-20-421-39-34 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (8291 Nagyvázsony, Kinizsi utca 96. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2010, valamint a munkakör megnevezését: iskola igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál utca 96. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2010, valamint a munkakör megnevezését: iskola igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek együttes ülése dönt. A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet a közoktatási területen szerzett vezetői gyakorlat, és a közoktatás vezetői szakvizsga.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Veszprém Megyei Napló

§         Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vörösó hirdetőtáblák

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyvazsony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.