Állások keresése - Demecseri Oktatási Centrum Intézményvezetője - Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekDemecseri Oktatási Centrum Intézményvezetője

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Demecseri Gimnázium, Szakközép-és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Oktatási Centrum

Demecseri Oktatási Centrum Intézményvezetője (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.07.01 - 2020.07.01.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4516 Demecser, Szabolcsvezér u. 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a vezetői pótlék megállapítására a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga ,

§         Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. vándorolt vagy letelepedett személy

§         Cselekvőképesség

§         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Pedagógus szakvizsga keretében szerzett közoktatásvezetői szakképzettség; Többcélú oktatási intézményben szerzett intézményvezetői gyakorlat; Az előírt egyetemi végzettség mellett főiskolai szintű tanári végzettség és szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program)

§         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék

§         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

§         Iskolai végzettséget igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gyula Demecser Város Polgármestere nyújt, a 06-42-533-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1907-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: Demecseri Oktatási Centrum Intézményvezetője. §         Postai úton, a pályázatnak a Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1907-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: Demecseri Oktatási Centrum Intézményvezetője.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5.§ (13) bekezdésében meghatározott határidők figyelembevételével kerül sor. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (3) bekezdése alapján, valamint a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése alapján beérkezett vélemények figyelembe vételével a kinevezésről és a vezetői megbízásról a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kultúrális Minisztérium hivatalos lapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. február 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.