Állások keresése - igazgató - Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatala

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.július 02 - 2015. július 01.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2144 Kerepes, Vörömarty utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe, szakmai tevékenységének újítása, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a magasabb vezetői pótlék (megállapított vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 200%-a) rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, könyvtárosi végzettség és szakvizsga,

§         intézményvezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         bűntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes, szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

§         végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata

§         erkölcsi bizonyítvány

§         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóanm, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez - kiemelt figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 55. §. (4) bekezdésében foglaltakra - hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schellné Wölbling Eszter távolléte esetén Balatoni Katalin nyújt, a +36 28 561 050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1200/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1200/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

vagy

§         Személyesen: Schellné Wölbling Eszter távolléte esetén Balatoni Katalin, Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás a soron következő Oktatási és Kulturális Közlönyben is megjelenítésre kerül.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.