Állások keresése - intézményvezető - Győrzámoly Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Győrzámoly Község Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Iskola utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a Közoktatási törvény 17. § (1) bekezdése és a 18. §-a szerinti felsőfokú iskola végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga,

§         Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közoktatási-vezetői szakképesítés,

§         Intézmény vezetésében szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         együttműködő, a szakmai munka terén igényes, kiváló problémamegoldó- és konfliktuskezelő, pontos

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes fényképes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, a végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását, valamint hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez. A pályázati dokumentációt papír alapon, két példányban kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gábor polgármester és dr. Torma Viktória jegyző nyújt, a 96/352-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 230/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 230/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: A Polgármesteri Hivatalban dr. Torma Viktória jegyzőnél, zárt borítékban., Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 45. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a pályáztatási eljárásban részt vevő szervezetek véleményezik. A véleményezést követően Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.gyorzamoly.hu

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati lakás megoldható.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. február 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.